Dịch vụ gửi tin nhắn điện thoại SMS

Hợp tác quốc tế

Thư viện ảnh

thư viện ảng ttatxh thư viện ảng ttatxh thư viện ảng ttatxh thư viện ảng ttatxh thư viện ảng ttatxh thư viện ảng ttatxh thư viện ảng ttatxh thư viện ảng ttatxh thư viện ảng ttatxh thư viện ảng ttatxh thư viện ảng ttatxh thư viện ảng ttatxh

Phổ biến pháp luật

Một số nội dung cơ bản của Hiến pháp năm 2013

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã được thông qua ngày 28 tháng 11 năm 2013 tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIII, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2014 (sau đây gọi tắt là Hiến pháp năm 2013). Ngày 03/01/2014 Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành Chỉ thị số 32-CT/TW về triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm thực hiện tốt Chỉ thị trên của Ban bí thư, bài viết xin giới thiệu một số nội dung cơ bản của hiến pháp 2013

 • Đẩy mạnh phổ biến sâu rộng Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh trong giai đoạn hiện nay
 • Xử lý hình sự đối với các hành vi vi phạm liên quan đến công tác quản lý, sử dụng vật liệu nổ
 • Xử lý các hành vi vi phạm đến công tác quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng , vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ
 • Thông tin nghiên cứu KH - CN

  Nghiệm thu cấp Bộ Đề tài khoa học “Biên niên sự kiện lịch sử Đảng bộ CATW giai đoạn 1945-2010”
  Chiều 22/9/2014, tại Hà Nội, Hội đồng nghiệm thu do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an, Trưởng Ban chỉ đạo biên soạn, Chủ tịch Hội đồng đã tổ chức ngh...
 • Bộ Công an họp Hội đồng khoa học và Công nghệ
 • Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTATXH thực hiện Nghị quyết 39-NQ/TW ngày 16/8/2004 của Bộ Chính trị...
 • Hoạt động của Hội đồng Khoa học & Công nghệ của Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH
 • Liên kết website  Tư liệu video

  Thăm dò ý kiến

  Giải pháp kiềm chế và giảm tai nạn giao thông?